Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев"

Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев" е предпочитано, известно и авторитетно учебно заведение с 50-годишна история. Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм.

През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

За да отговаря на търсенето на бизнеса, на интересите на учениците и родителите им, и за да разшири възможностите си за развитие, от 15.09.2017 г. училището има ново наименование - Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев".

Преминало през множество трансформации, нашето училище продължава да е все така обичано - от настоящите и бившите ученици, от настоящите и бившите учители и служители, от родителите на учениците, които сами са учили в същото училище.

Учениците на училището успешно се реализират веднага след завършването на средното си образование на пазара на труда, биват приемани във висши училища в страната и чужбина и остават част от историята на училището.

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА