Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

ХI а, б, в клас

XI а - спец." Организация на хотелиерството", кл. р-л Иванка Финдрина


XI б - спец." Икономическа информатика", кл. р-л инж. Пелагия Джупанова
XI в - спец." Производство на кулинарни изделия и напитки", кл. р-л инж. Ваня Джунева


FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА