Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Учебни планове

Име на документа
Преглед
Учебни планове 2019/2020
Учебни планове 2018/2019
Учебни планове за дневна форма на обучение,
Учебни планове за самостоятелна форма на обучение
СПИСЪК на учениците, които ще получават стипендия през първия срок на учебната 2017/2018 г.

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА