Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

Име на документа
Преглед
Заповед за получаване на стипендии
Правила за получаване на стипендии (2020/2021)
СТРАТЕГИЯ за развитието на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев” (2020/2024)
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд (2020-2021)
Правилник за дейността на училището (2020/2021)
Правила за прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение за учебната 2020
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище (2020/2021)
Годишен план за дейността на училището (2020/2021)
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище (2019/2020)
СТРАТЕГИЯ за развитието на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев” (2016/2020)

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА