Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Служители


Елза Иванова Гинова - Елчинова

Завеждащ учебна работилница
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Васил Любенов Патоков

Шофьор на автобус
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Мария Иванова Праматарова

Счетоводител
E-mail: rpg_razlog@abv.bg
Телефон: 0893605285


Катя Самуилова Халачева

Хигиенист
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Катя Борисова Станкова

Хигиенист
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Валентин Асенов Пулин

Работник-поддръжка
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Борис Владимиров Велев

Работник по ремонт и поддръжка на ел. инсталация
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Анета Димитрова Кокалчева

Касиер-домакин
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посочен


Стефка Николаева Пукнева

Завеждащ административна служба
E-mail: Не е посочен
Телефон: Не е посоченFACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА