Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Спечелен проект на тема „ Италианският опит в продуктовото позициониране на спа и уелнес туризма на туристическия пазар чрез комбиниране на различните видове туризъм в рамките на една конкретна дестинация"

РПГ „ Н. Стойчев“ с пореден одобрен проект по програма „ Еразъм +“ , сектор „ Професионално образование и обучение“. Щастливи сме от факта, че гимназията кандидатства и спечели проект на тема „ Италианският опит в продуктовото позициониране на спа и уелнес туризма на тур...

17 17.07.20 / 19:17

„3D моделиране и рендиране с 3DSMAX” и „Интерактивни презентации”

Успешно приключиха извънкласните дейности по интереси по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" в групите „3D моделиране и рендиране с 3DSMAX” и „Интерактивни презентации” с ръководител инж. Олга Николаевна Юрукова. В дейностите участваха ученици от IX б и XI б клас. На 14.07.202...

22 14.07.20 / 21:30

Повод за гордост! РПГ ,, Никола Стойчев" - девето място по среден успех на ДЗИ 2020г.

Повод за гордост! РПГ ,, Никола Стойчев" гр. Разлог на девето място по среден успех на ДЗИ 2020г. сред 49 гимназии в област Благоевград. Випуск 2020, който заради дистанционната форма на обучение завърши последната си 2019/2020 учебна година при едни необичайни обстоятелства, постигна...

22 14.07.20 / 21:05

Представителна изява на тема „Изложба на ястия”

На 14.07.2020 г. в Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев” в клуб по интереси „Европейска кухня” по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе представителна изява на тема „И...

23 14.07.20 / 20:20

Представителна изява на тема „Изложба на композиции от изделия със смесени мотиви”

На 07.07.2020 г. в Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев” в клуб по интереси „Карвинг” по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскит...

25 12.07.20 / 22:02

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА