Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Представителна изява на тема „Изложба на композиции от изделия със смесени мотиви”

На 07.07.2020 г. в Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев” в клуб по интереси „Карвинг” по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.за учебната 2019/2020 година се проведе представителна изява на тема „Изложба на композиции от изделия със смесени мотиви”. В занятието по интереси се включиха 15 ученици от X а, XI а и XI в клас с ръководител инж. Катя Иванова Попова. Учениците проявиха индивидуалност в изработването на различни гравировки върху плодове и зеленчуци. Творяха и се забавляваха! Изкуството завладя всеки! Благодаря на всички ученици, които с желание сътвориха уникални изделия от храна.


КАРВИНГ-ПРЕЗЕНТАЦИЯКоментари


9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА