Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Представителна изява на тема „Изложба на ястия”

На 14.07.2020 г. в Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев” в клуб по интереси „Европейска кухня” по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе представителна изява на тема „Изложба на ястия”. В занятието по интереси се включиха 16 ученици от VIII а и IX а клас с ръководител инж. Катя Иванова Попова. Учениците с интерес участваха в занятията. Всеки ученик създаде собствено портфолио с учебните рецепти от извънкласните часове. Благодаря на всички ученици за проявения интерес!


Клуб по интереси „Европейска кухня“Коментари


9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА