Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

„3D моделиране и рендиране с 3DSMAX” и „Интерактивни презентации”

Успешно приключиха извънкласните дейности по интереси по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" в групите „3D моделиране и рендиране с 3DSMAX” и „Интерактивни презентации” с ръководител инж. Олга Николаевна Юрукова. В дейностите участваха ученици от IX б и XI б клас. На 14.07.2020 г. в клуб по интереси „Интерактивни презентации” се проведе представителна изява на тема „Представяне на интерактивни презентации”. Учениците бяха разделени на отбори, като всяка група представи своята презентация. Ученичките Ирина Капизийна и Йоана Цветкова от XIб клас, специалност „Икономическа информатика” представиха възможностите на 3DSMAX, като разработиха урок на тема „Изготвяне на лого”. Благодаря на всички ученици за усърдната работа!


3D моделиране и рендиране с 3DSMAX-Ветрогенератори
Интерактивни презентации Тест по география и икономикаКоментари


9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА