Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА СТОЙЧЕВ") обявява за учебната 2020/2021 г., следните специалности:

Име на документа
Преглед
СПЕЦИАЛНОСТИ

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА