Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Ученически парламент на РПГ „ Никола Стойчев“ за учебната 2020/2021г.

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ученическият парламент /УП/ е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техните проблеми. В състава на парламента влизат ученици от 8 до 12 клас. Дейностите на УП се изпълняват под ръководството на г-жа Анета Тумбева, г-жа Кристияна Стамбеова и г-жа Димитрина Белухова.

II. Направления на УП:
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.
4. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация.
5. Съдейства за създаване на атмосфера на взаимна толерантност между учители- ученици, между ученици.
6. Всеки клас има право на вот в УП чрез своите представители. Членове на УП са представителите на класовете, които участват в редовните събрания. Всеки член на УП има право на един глас на събранията.
7. Училищният ученически парламент осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство и класните ръководители

III. Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

IV. Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

V. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.
2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.
3. Ученическия парламент работи по утвърден от него годишен план.
4. Дейности и мероприятия.

Първо заседание на УП- 5.-9. октомври 2020г. кабинет 204
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г.
11.10.2020г- Ден на Разлог- кратка история за град Разлог

МЕСЕЦ НОЕМВРИ2020г.
1.11.2020г.- Ден на будителите(презентация)
15.11.2020г- седмица на философа Ден на доброто

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020г.
1.12.2020г- Антиспин кампания
15.12.2020г.- изготвяне на украса за Коледа. Конкурс за най-добре украсена класна стая

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021г.
14.02.2021г- Опиянени от любов- обработване и раздаване на валентинки
19.02.2021г- отбелязване деня на Левски
27.02.2021- Ден на розовата фланелка

МЕСЕЦ МАРТ 2021г.
1.03.2021г. Баба Марта
2.03.„ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО“- на училище с народна носия
03.03.2021г. – Отбелязване на националния празник

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021г.
Ден на таланта
Отбелязване Деня на Земята
Отбелязване на Възкресение Христово–Великден.

МЕСЕЦ МАЙ 2021г.
Отбелязване Деня на Европа
Седмица на отворените врати

МЕСЕЦ ЮНИ 2021г.
02.06.2021г. – Деня на Ботев

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА