Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Самостоятелна форма на обучение

Име на документа
Преглед
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С ЛИЦА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г., М. Ноември
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С ЛИЦА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КЛАСА - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., М. ЮНИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С ЛИЦА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КЛАСА -РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., М. ЮНИ
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия за учебната 2019/2020г., м. Март
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия за учебната 2019/2020г., м. Февруари
СПИСЪК С ИЗПИТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ ЛИЦАТА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г., М. ЮНИ
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, редовна сесия за учебната 2019/2020г., м. Ноември
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С ЛИЦА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КЛАСА -РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г., М. ЮНИ
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия за учебната 2018/2019г., м. Март
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия за учебната 2018/2019г., м. Февруари
График за провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма на обучение, редовна сесия за учебната 2018/2019г., м. Ноември
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ М.ФЕВРУАРИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА