Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Учители


Кристияна Иванова Стамберова

Учител по български език и литература
E-mail: kristianastamberova@gmail.com
Портфолио/Блог: Преглед


Елена Борисова Коцакова- Мацина

Учител по изобразително изкуство
E-mail: Н/А
Портфолио/Блог: Преглед


Стефка Николаева Пукнева

Учител по физика и астрономия
E-mail: Н/А
Портфолио/Блог: Преглед


Катя Крайнова-Кичеец

Старши учител по биология и здравно образование, притежава II ПКС
E-mail: Н/А
Портфолио/Блог: Преглед


Димитрина Иванова Белухова

Учител по български език и литература
E-mail: dimetomateeva@gmail.com
Портфолио/Блог: Преглед


Мария Петрова Арнаудова

Учител по български език и литература
E-mail: arnaudova92@gmail.com
Портфолио/Блог: Преглед


д-р Елена Борисовна Саянова

Старши учител по английски език.
Доктор на педагогическите науки.
E-mail: esayanova@yahoo.com
Портфолио/Блог: Преглед


Наталия Георгиева Попова

Старши учител по английски език.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: natali27@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Слав Тошков Астинов

Учител по английски език.
E-mail: slavastinov@gmail.com
Портфолио/Блог: Преглед


Маруся Георгиева Мюфтийска

Старши учител по математика.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: marusiam@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Ваня Милчова Аломинова

Старши учител по информатика и информационни технологии.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: kocakova@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


инж. Олга Николаевна Юрукова

Старши учител по информатика и информационни технологии.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: olga_urukova@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Кирил Димитров Георгиев

Учител по история и цивилизация.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: kirilgeorgiev123@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Людмила Георгиева Калоянова

Старши учител по география и икономика.
Носител на ІV професионално-квалификационна степен.
E-mail: lusi_k68@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Анета Атанасова Тумбева

Старши учител по философски дисциплини.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: anneti@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Иван Емилов Цинзов

Учител по физическо възпитание и спорт.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: ivancinzov_79@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Николай Димитров Фарфаров

Учител по физическо възпитание и спорт.
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: niki_farfarov1985@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


инж. Ваня Климентова Джунева

Учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: vania_djuneva@mail.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Веселка Илиева Мунина

Старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: munina@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Иванка Благоева Финдрина

Старши учител по теоретично обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: vanfin@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


инж. Катя Иванова Попова

Старши учител по теоретично обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: katqpopova69@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


инж. Пелагия Йорданова Джупанова

Старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
Носител на І професионално-квалификационна степен.
E-mail: pelagiya_dzhupanova@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Горица Милчова Власева

Старши учител по теоретично обучение в направление "Икономика и приложна информатика"
Носител на V професионално-квалификационна степен.
E-mail: goritza_30@abv.bg
Портфолио/Блог: Преглед


Тодорка Атанасова Фарфарова

Старши учител по практическо обучение в направление "Икономика и приложна информатика"
Носител на ІІ професионално-квалификационна степен.
E-mail: tfarfarova@abv.bg
Портфолио/Блог: ПрегледFACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА