Важно съобщение от директора на училището.

 Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, същите се възстановят за  ученици от 8.  и  12. клас от РПГ „ Никола Стойчев“-  град Разлог, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:

1. от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  8 и 12 клас

2. от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  10 и 11 клас

3. от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от   9 и 12 клас.

    Присъственото обучение за времето от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година при спазване на следния график :

Начало на учебните занятия:от 08:00 часа. до 13:50

№ на часаНачало и край на учебния час
1 час08:00 – 8:40
2 час08:50 – 9:30
3 час09:50 – 10:30
4 час10:40 – 11:20
5 час11:30 – 12:10
6 час12:20 – 13:00
7 час13:10 – 13:50

      Учебните часове се провеждат при спазването на правила за организиране и провеждане на присъственото обучение в РПГ „ Н. Стойчев“, гр. Разлог в условията на извънредна епидемиологична обстановка, публикувани на интернет страницата на РПГ „ Н. Стойчев“- гр. Разлог.

    Учебните занятия за класовете в дистанционно обучение да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез несинхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

№ на часаНачало и край на учебния час
1 час08:00 – 8:40
2 час08:50 – 9:30
3 час09:50 – 10:30
4 час10:40 – 11:20
5 час11:30 – 12:10
6 час12:20 – 13:00
7 час13:10 – 13:50

  Продължителност на учебния час: 40 минути.

  Продължителността на учебните часове е съобразена с изискването за незастъпване на часовия график в присъствено, ОЕРС и несинхронно обучение.

  Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на РПГ „ Никола Стойчев“ – гр. Разлог

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *