ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Длъжностно лице по Закона за защита на личните данни:

адв. Елена Иванова Златева

тел. 0882030565

е-мейл: ezlatevaa@abv.bg