Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев"

гр. Разлог


ПЛАН-ПРИЕМ 2023/2024 г.

Нашият патронен празник


Европейска седмица на програмирането


Една сбъдната мечта на Яница Костадинова от 9. а клас


Да готвим с истински chef готвач


Отново е 15 септември.

Откриване на учебната 2023/2024 г.


Откриване на реновирания физкултурен салон


Адрес и телефон

гр. Разлог

ул. Калиново 1

0747 80 151

0747 80 153


Ел. поща

info-102012@edu.mon.bg