Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ гр. Разлог


ПЛАН-ПРИЕМ 2023/2024 г.

110 години свободен Разлог

ИЗЛОЖЕНИЕ – ДЕГУСТАЦИЯ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ

Разлог – история, туризъм и музейно дело 2022/2023 година

Международен ден на учителя 2022/2023 година

Откриване на новата учебна 2022/2023 година

В РПГ „ Никола Стойчев“ се проведе открит урок по френски език с ръководител г-жа Ваня Финдрина

Адрес и телефон

гр. Разлог

ул. Калиново 1

0747 80 151

0747 80 153


Ел. поща

razlozhka_pg@abv.bg