Държавни зрелостни изпити за 2021-2022 учебна година

На вниманието на всички зрелостници!

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2021/2022г. ->

Примери за ДЗИ


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на ДЗИ по желание през сесия, май – юни на учебната 2021/2022г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ В РПГ „Никола Стойчев“

ЗАПОВЕД на Директора за дати на провеждане и график на ДЗИ в РПГ „Никола Стойчев“

Национално външно оценяване за 2021-2022 учебна година

На вниманието на всички десетокластници!

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на НВО през учебната 2021/2022г

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, график на дейностите по приемане на ученици