Държавни зрелостни изпити за 2022-2023 учебна година

На вниманието на всички зрелостници!

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2022/2023г. ->

Примери за ДЗИ


ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ В РПГ "Никола Стойчев"

ЗАПОВЕД на Директора за дати на провеждане и график на ДЗИ в РПГ "Никола Стойчев"

Национално външно оценяване за 2022-2023 учебна година

На вниманието на всички десетокластници!

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на НВО през учебната 2022/2023 г.

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, график на дейностите по приемане на ученици