Държавни зрелостни изпити за 2020-2021 учебна година

На вниманието на всички зрелостници!

ГРАФИК

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021г. ->

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на ДЗИ по желание през сесия, май – юни на учебната 2020/2021г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ В РПГ “Никола Стойчев”

ЗАПОВЕД на Директора за дати на провеждане и график на ДЗИ в РПГ “Никола Стойчев”