Информация за провеждане на ДЗИ за 2020/2021

На вниманието на зрелостниците!

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката, за датите за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021г. ->

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на ДЗИ по желание през сесия, май – юни на учебната 2020/2021г.

Leave a comment

Your email address will not be published.